Spararna i Humanfonden skänker 45 miljoner kronor

Spararna i Swedbank Humanfond skänker i år 45 miljoner kronor till de 74 anslutna ideella organisationerna. Pengarna delas ut i samband med Hjärtedagen som äger rum den 14 februari. Sedan starten 1990 har Humanfondens sparare skänkt över en miljard kronor.

Humanfonden är en bred aktiefond som placerar i svenska företag inom olika branscher. Fonden är en ideell fond och två procent av spararnas fondförmögenhet går årligen till de ideella organisationerna som de väljer att stödja. Humanfonden är en Svanen-märkt fond.

Spararnas bidrag är mycket värdefullt för verksamheten i de ideella organisationerna. Bland annat stödjer pengarna arbete för mänskliga rättigheter, barns rättigheter, katastrof- och hjälparbete eller insatser för miljön.

– Jag vill tacka alla sparare som på detta sätt stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet att spara i Humanfonden är både långsiktigt och ansvarsfullt. Det är ett sparande med både hjärta och hjärna, säger Liza Jonson, vd Swedbank Robur.

Läs mer på swedbank.se om organisationerna och exempel på hur gåvorna används.

För ytterligare information:
Liza Jonson, vd Swedbank Robur, tfn +46 70 889 22 89
Josefine Uppling, presschef Swedbank, +46 76 114 54 21

Fakta om Hjärtedagen
Hjärtedagen, äger rum den 14 februari, och är den dag då spararnas skänkta pengar delas ut till Humanfondens anslutna ideella organisationer. Spararna skänker årligen 2 procent av fondvärdet. 2018 uppgick det totala skänkta beloppet till 45 miljoner kronor. Sedan starten av fonden 1990 har spararna skänkt drygt 1 miljard kronor till olika ideella organisationer.

Fakta om Swedbank Humanfond
Swedbank Humanfond följer omfattande hållbarhets- och etikkriterier. Det innebär hänsyn till bolags hållbarhetsarbete (miljö, mänskliga rättigheter, arbetstagares rättigheter och affärsetik), associeringar till kränkningar av normer för mänskliga rättigheter och miljö samt koppling till vapen, krigsmateriel, alkohol, tobak, spel och pornografi samt fossila bränslen. Humanfonden är en av Swedbanks fem ”Svanen-märkta” fonder.

Fakta om Swedbank Robur
Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 200 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder.

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder ca 100 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totala antalet kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna och det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 175 miljarder SEK, varav drygt 800 miljarder SEK i fonder.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Jag vill tacka alla sparare som på detta sätt stöttar de ideella organisationernas viktiga arbete. Valet att spara i Humanfonden är både långsiktigt och ansvarsfullt. Det är ett sparande med både hjärta och hjärna.
Liza Jonson, vd Swedbank Robur