Sparbanksgruppen ökar ägandet i Swedbank till över 10 procent

Sparbankerna i ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter (”Sparbanksgruppen”), fortsätter att öka det gemensamma ägandet i Swedbank. Det samlade aktieinnehavet i Swedbank uppgår nu till cirka 116 miljoner aktier, vilket innebär att Sparbankerna nu äger över 10 procent av aktierna i Swedbank.

Det samlade värdet av Sparbankernas aktier uppgår därmed till cirka 24 miljarder kronor (räknat på aktiekursen vid börsstängning den 7 november 2017).

– I och med ökningen av Sparbankernas ägande i Swedbank tar vi nu ett ökat ansvar i ägargruppen. Vår ambition är dessutom att öka Sparbankernas ägande i Swedbank kontinuerligt, säger Lennart Haglund, Ordförande Sparbanksgruppen.

För ytterligare information:
Lennart Haglund, Ordförande Sparbankgruppen, Sparbankernas förening för ägarfrågor i Swedbank, tel. 070-557 51 29
Sparbanksgruppen

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

– I och med ökningen av Sparbankernas ägande i Swedbank tar vi nu ett ökat ansvar i ägargruppen. Vår ambition är dessutom att öka Sparbankernas ägande i Swedbank kontinuerligt.
Lennart Haglund, ordförande Sparbanksgruppen