Svensk ekonomi – penningpolitiken står för tillväxtimpulserna

Swedbank är fortsatt försiktigt optimistisk kring de globala tillväxtutsikterna, inte minst mot bakgrund av den fortsatt expansiva penningpolitiken. Nu har turen kommit till euroområdet, och ECB har bestämt sig för att med hjälp av ett stort tillgångsköpsprogram bekämpa låg inflation och en svag tillväxt. Som ett resultat förväntar Swedbank att tillväxten i eurozonen stiger, och reviderar därför upp tillväxtprognosen för främst Tyskland och Spanien. Den senaste tidens ekonomiska indikatorer har inte varit odelat positiva, i synnerhet inte för USA. Swedbank bedömer dock att det främst beror på tillfälliga faktorer, och förväntar att den amerikanska tillväxten studsar tillbaka och att Federal Reserve höjer styrräntan i september i år.


Divergerande penningpolitik i de två viktigaste centralbankerna, Fed och ECB, kommer att skapa spänningar och risker. Euron kommer att försvagas och konkurrenskraften i euroområdet stärks på bekostnad av andra. Volatilitet i valuta- och tillgångsmarknaderna påverkar också tillväxtekonomier med stora svängningar och tillfälle av stora kapitalutflöden. Vissa länder kommer att kunna hantera detta, till exempel Indien och Kina, medan andra är mer utsatta, t ex Ryssland och Brasilien. Swedbanks huvudprognos är dock en gradvis ökad global tillväxt under de kommande två åren.


- De växande skillnaderna mellan de penningpolitiska anslagen kommer att skapa spänningar på valuta- och tillgångsmarknaderna. Anklagelser om konkurrensdevalveringar och växelkursdopning kommer att bli vanligare, säger Magnus Alvesson, Swedbanks prognoschef. Det kommer att leda till påfrestningar och missnöje, inte minst i USA men även i Kina. Grekland utgör fortsatt en risk, men främst för den grekiska ekonomin.


Swedbank reviderar upp svensk tillväxtprognos för 2015 till 2,6 procent och för 2016 till 3,2 procent. Det är främst mot bakgrund av en bättre omvärldssituation och en fortsatt mycket expansiv penningpolitik. Den ekonomiska politiken förblir obalanserad med en förhållandevis stram finanspolitik.


- Med en så pass expansiv penningpolitik i kombination med en otillräcklig finanspolitik riskerar tillgångsbubblor att skapas och obalanserna i svensk ekonomi att förstärkas, säger Swedbanks chefsekonom Anna Felländer.


Samtidigt gynnas svensk ekonomi av en relativt svag krona och högre tillväxt i euroområdet. I en parallell publikation, Swedbanks Riksbanksyn, förutser Swedbank ytterligare penningpolitiska stimulanser under våren.


- Riksbanken har inget annat val än att fortsätta att bedriva en aggressiv penningpolitik i kölvattnet av ECB, säger Knut Hallberg, senior makroanalytiker på Swedbank, om man vill nå inflationsmålet. Vi förväntar oss ytterligare penningpolitiska lättnader, i form av en sänkning av reporäntan till -0,5 procent vid det penningpolitiska mötet i april. Dessutom räknar vi med ett utökat tillgångsköpsprogram när det nuvarande löper ut i början av maj (som även kan omfatta kommun- och bostadsobligationer). En fortsatt expansion i höst kan inte heller uteslutas, det beror på pressen på kronan, fortsätter Hallberg.


För ytterligare information: Magnus Alvesson, prognoschef, tfn 070-610 3341, och Knut Hallberg, senior makroanalytiker, tfn 076-103 3930

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se