Swedbank Debt Capital Markets rådgivare till Fabege vid emission av säkerställd obligation

Fabege AB har emitterat en obligation om 1 170 miljoner kronor med en löptid om tre år och en spread på 215 punkter. Obligationen är säkerställd med fastigheten Solna Uarda 5 i Arenastaden utanför Stockholm. Swedbank Debt Capital Markets har agerat som rådgivare till transaktionen som med sin struktur är en milstolpe på den svenska kapitalmarknaden.

Med detta steg har Fabege, tillsammans med Swedbank som rådgivare, öppnat möjligheten för aktörer på den svenska marknaden att utnyttja fastigheter som säkerhet även vid obligationsemissioner och därmed ökat diversifieringen av investerare och minskat refinansieringsrisken.

Elisabeth Beskow, chef för Debt Capital Markets på Swedbank kommenterar:
– Emissionsstrukturen togs emot mycket väl av investerarna och intresset var större än den volym som emitterades. Kapitalmarknaden kan numera erbjuda konkurrenskraftiga villkor och därmed utgöra ett komplement till traditionell bankfinansiering. Vår bedömning är att denna utveckling kommer att fortsätta, givet bankernas exponering mot fastighetsmarknaden i kombination med kommande kapitaltäckningskrav.

– Vi är marknadsledande inom företagsobligationsmarknaden och denna transaktion är ytterligare en bekräftelse på att vi satsar rätt. Det känns extra bra att vara med och sätta en ny struktur på marknaden vilket också gagnar våra kunder, avslutar Elisabeth Beskow.

För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Beskow, chef Debt Capital Markets, Large Corporates & Institutions, tfn: 08-700 9987
Sara Christensen, kommunikationschef, Large Corporates & Institutions, tfn: 0709-376 867

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 7,8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 310 kontor i Sverige och cirka 200 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA, Kina, Ryssland och Ukraina. Den 31 december 2012 uppgick balansomslutningen till 1 847 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar