Swedbank Economic Outlook

 

Dag:     Tisdagen den 23 augusti
Tid:       kl 10.00
Plats:    Swedbank, Regeringsgatan 13, Stockholm (observera adressen)

OBS! Inbjudan gäller endast representanter för press och media.

Oron på världens börser stiger till följd av konjunkturpessimism och skuldkriser. Trots det oroliga läget som försvårar prognosarbetet försöker vi bedöma utvecklingen i svensk ekonomi för de kommande två åren. Av förklarliga skäl ligger tonvikten på risker.

  • Risken för en global recession har ökat. Hur klarar svensk ekonomi - och särskilt företagen – en svagare omvärldskonjunktur?
  • Den ekonomiska politiken präglas just nu av en ”vänta och se” attityd. Hur bedömer vi penningpolitiken och finanspolitiken för de närmaste åren?
  • Hushållen har redan uppvisat ökad försiktighet, takten i arbetslöshetsnedgången avtar och riskerna tilltar för en svagare husmarknad. Vilka är utsikterna för Sveriges hushåll?  

I rapporten som presenteras diskuterar vi även konjunkturen och den ekonomiska politiken i de baltiska länderna.

Föranmälan till: anna.ibegbulem@swedbank.se eller tfn 08-5859 7740.

Välkommen!

Ekonomiska sekretariatet

Cecilia Hermansson
Magnus Alvesson
Jörgen Kennemar

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar