Swedbank Economic Outlook - pressinbjudan tisdagen den 24 april kl 10.00

Osäkerheten kring den globala konjunkturen och skuldkrisen i västvärlden består. Samtidigt har den svenska ekonomin bromsat in kraftigt. I vår nya konjunktur-bedömning gör vi djupdykningar i både de globala och de svenska ekonomiska utmaningarna, och diskuterar bland annat följande frågeställningar:

 • Hur hanterar eurozonen den ökade oron för att stora ekonomier som Spanien och Italien ska behöva räddningspaket? Och hur långt har krisländerna kommit i sin anpassning – äventyras reformarbetet av en allt djupare recession?

 • Har USA och Japan råd att vänta med att ta uti med sina skuldkriser? Menar Kina allvar med omställningen till lägre tillväxt och minskade obalanser? Hur klarar världsekonomin av det höga oljepriset?

 • Är Sverige inne i en ny recession och blir nedgången långvarig? Finns förutsättningarna för den högkonjunktur regeringen räknar med kommer att inledas nästa år?

 • Hur väl ligger den ekonomiska politiken i linje med tillväxtförutsättningar och utmaningar?


  Välkommen!

  Ekonomiska sekretariatet

  Cecilia Hermansson
  Magnus Alvesson
  Jörgen Kennemar

  Om möjligt, är vi tacksamma för meddelande om deltagande:
  e-postadress: anna.ibegbulem@swedbank.se eller tfn 08-5859 7740

 

 

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar