Swedbank först ut med samlad webbplats för etik- och miljösparande

Swedbank samlar och utökar allt sitt sparande som relateras till miljö- och etikval till en och samma webbplats. Syftet är att underlätta för kunderna att göra medvetna miljö- och etikrelaterade sparbeslut.

– Vi vet att det finns ett kraftigt ökande intresse bland våra kunder för att göra medvetna val för sitt sparande inom miljö och etik. Vi vill möta det behovet och visa vilka sparmöjligheter som finns, säger Diviesh Vithlani, chef för Spara och Placera på Swedbank.

På webbplatsen får kunderna ta del av en mängd sparalternativ, som passar såväl lågrisktagaren som den som är beredd att ta en ökad risk med möjlighet till högre avkastning. Dessutom delar Swedbank med sig av egen och andra experters kunskap inom området. Kunden ska få större insikt och kunskap så att den kan göra ett medvetet val för hur den kan spara på ett etiskt och miljömässigt sätt.

– Vi är övertygade om att det här är en tillväxtmarknad. Redan idag finns många produkter, men både marknadens utbud och kundernas intresse kommer att växa. Genom att ta det här initiativet vill vi skapa en positiv dynamik på marknaden, fortsätter Diviesh Vithlani.

För Swedbank är det här en naturlig del i verksamheten. Swedbank har sedan tidigare ett aktivt miljöarbete och är sedan 2003 den enda börsnoterade nordiska bank som är miljöcertifierad enligt ISO 14001.

Läs mer på www.swedbank.se/etikmiljosparaOm oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar