Swedbank genomför interntransaktioner som stärker primärkapitalet

Som ett led i effektiviseringen av kapitalstrukturen har Swedbank Försäkring lämnat en utdelning till Swedbank Robur på 970 miljoner kronor. Samtidigt har Swedbank Försäkring tagit emot ett aktieägartillskott på 625 miljoner kronor. Eftersom Swedbank Försäkring inte ingår i den finansiella företagsgruppen innebär dessa transaktioner att koncernens primärkapital ökar med 970 miljoner kronor och den totala kapitalbasen ökar med 345 miljoner kronor. Detta motsvarar en förbättring av primärkapitalrelationen med 14 räntepunkter och den totala kapitaltäckningsgraden med 5 räntepunkter proforma per den 31 mars 2009, baserat på reglerna vid fullt implementerad Basel 2. Transaktionerna påverkar inte resultaträkningen. För ytterligare information: Johannes Rudbeck, Head of Investor Relations, Swedbank, phone: +46 70 582 56 56 Anna Sundblad, Press Manager, Swedbank, phone: +46 70 321 39 95

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar