Swedbank ger namn till Nordens största arena

Swedbank blir huvudfinansiär och ger namn till Nordens största arena som byggs i den helt nya Arenastaden i Solna. Arenan kommer att heta Swedbank Arena och blir en av Europas mest moderna och miljövänliga för idrott, kultur och näringsliv. Sparbanksstiftelserna kommer också att stödja Swedbank Arena finansiellt. Swedbanks och sparbanksstiftelsernas investering är totalt 153 miljoner. Investeringen fördelas under en period av 16 år med en mindre andel under byggnadstiden för att sedan fram till och med 2023 växlas upp.

– Det ligger i linje med Swedbanks värderingar att skapa förutsättningar för utveckling av samhälle och näringsliv, som kommer många människor till del. Swedbank Arena får på så sätt en unik bredd i sin användning. Som centralpunkt i den nya Arenastaden bidrar också Swedbank Arena till en levande stadsdel och en mötesplats för både nationella och internationella evenemang riktade till breda målgrupper, säger Swedbanks styrelseordförande Carl Eric Stålberg.

– Sparbanksstiftelserna är största ägare i Swedbank. Genom stiftelserna går en del av Swedbanks vinst tillbaka till det lokala samhället genom satsningar på bland annat forskning och näringslivsutveckling. Det är därför naturligt att vi nu också engagerar oss i en nationell angelägenhet som Swedbank Arena, som sätter huvudstadsregionen och Sverige på världskartan, säger Allan Karlsson, styrelseordförande i Sparbankstiftelsernas Förvaltnings AB.

– Med Swedbank får vi en idealisk partner som i ett mycket långt avtal köper namnrättigheten, medverkar till finansieringslösningar samt utvecklar säkra och effektiva betalsystem på arenan. Swedbank medverkar till att svenska folket får bästa möjliga ersättare till gamla Råsunda.
Samtidigt visar vi genom den här rekordstora sponsoraffären vilka värden vi tillför våra partners som vill använda arenan i sin relation till sina kunder, säger Sune Reinhold, styrelseordförande för arena- och arenastadsprojektet.

Swedbank Arena färdigställs 2011-2012 och ägs av Svenska Fotbollförbundet, Solna stad, Peab, Fabege och Jernhusen. Publikkapaciteten på fotboll är 50 000 platser, på konsert mer än 60 000.
Hela arenan är uppvärmd och har ett stängningsbart tak.

Läs mer om Swedbank Arena på www.swedbank.se/sponsring
Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar