Swedbank lanserar sajten ungajobb.se

Swedbank lanserar idag sajten ungajobb.se som ett led i bankens satsning på att få in fler unga i arbetslivet. Sajten syftar till att ge inspiration för företag att ta emot praktikanter samt ge ungdomar tips och råd om hur de kan öka sina chanser att få en praktikplats, vilket ofta är en snabb väg in i arbetslivet.

Ungdomar spelar en avgörande roll för näringslivets framtida utveckling. När en av de största generationskullarna i svensk arbetshistoria ska ersättas med en av de minsta kommer efterfrågan på kompetent arbetskraft att skjuta i höjden. – Det är viktigt för ungdomar att komma in i yrkeslivet och att säkerställa den framtida arbetskraften. Näringslivet kan och behöver ta sitt ansvar för att ge fler unga chansen att skaffa sig erfarenhet och kunskap från arbetslivet och vi vill vara drivande i den satsningen, säger Swedbanks VD Michael Wolf. I och med lanseringen av sajten ungajobb.se tar Swedbank ytterligare ett steg i arbetet med att belysa situationen för unga utanför arbetsmarknaden och vad näringslivet kan göra för att påverka. Sajten kryddas med praktiska råd för både ungdomar och arbetsgivare. Här finns bland annat tips på hur man går tillväga om man vill praktisera eller anställa en praktikant, hur man skriver ett CV eller ett arbetsintyg, hur man förbereder en intervju samt vilka regler som gäller vid praktik. Berättelser från tidigare praktikanters erfarenheter finns också att läsa samt bloggar där anställda svarar på frågor och bidrar med råd från egna upplevelser. – Enbart inom Swedbank och sparbankerna är det ett 100-tal bankkontor som deltar eller är redo att delta i satsningen. Nästa mål är att skapa ytterligare 1 000 nya praktikplatser och därmed bidra till att fler ungdomar får chansen att uppleva arbete istället för arbetslöshet, säger Patricia Kempff, projektledare Unga Jobb. Swedbank passar under politikerveckan i Almedalen på Gotland på att sätta fokus på frågan. Swedbanks VD Michael Wolf diskuterar tillsammans med bland andra arbetsmarknadsminister Sven-Otto Littorin vad politiker och näringsliv kan göra åt ungdomsarbetslösheten. Seminariet äger rum tisdagen den 6 juli 2010 kl 9.00-11.30 på Clarion Hotel, Wisby, Vinterträdgården. Mer om Unga Jobb hittar du på www.ungajobb.se. För ytterligare information: Patricia Kempff, projektledare Unga Jobb, tfn: 073-360 60 60 Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar