Swedbank och Kepler Cheuvreux inleder strategiskt samarbete

Swedbank ingår ett strategiskt partnerskap med Europas ledande oberoende aktiemäklare Kepler Cheuvreux, och skapar därmed ett ledande mäklarhus med stark nordisk bas. Tillsammans kommer Swedbank och Kepler Cheuvreux att erbjuda ett topprankat ECM-erbjudande i Norden.

Samarbetet bygger på styrkan i Swedbanks kundrelationer och rådgivningskompetens tillsammans med Kepler Cheuvreuxs aktieanalys och distributionskapacitet. Swedbanks institutionella kunder och privatkunder får i och med samarbetet tillgång till ett av marknadens största utbud av nordisk aktieanalys, inklusive täckning av europeiska bolag. Genom Kepler Cheuvreuxs nätverk bestående av över 1 200 institutionella investerare i Europa och USA kan Swedbanks företagskunder dra nytta av kraftigt förstärkt distributionskapacitet.

- Den här satsningen visar hur nytänkande kan förändra ett annars ganska traditionellt segment inom bankverksamhet och ligger helt i linje med vår strategi för att möta kundernas förväntningar på en modern bank. Vi stärker vårt ECM-erbjudande för våra kunder på ett långsiktigt hållbart sätt för banken. Kepler Cheuvreux är en ideal partner för Swedbank. De har gott renommé som global, oberoende aktiemäklare med stark analysfunktion och distributionskapacitet, säger Ola Laurin, chef för Stora Företag och Institutioner på Swedbank.

- Att Swedbank nu blir en av våra partners är ytterligare ett bevis på att vi har en stark plattform i Europa och att vi har ett unikt koncept som gör att vi kan fortsätta investera i ledande aktieanalys och mäkleri. Det är glädjande att nu inleda detta spännande samarbete, säger Laurent Quirin, vd för Kepler Cheuvreux.

Swedbank investerar i en aktieägarandel motsvarande 6 procent av Kepler Cheuvreux, samt tar en plats i styrelsen.

Kepler Cheuvreuxs partnermodell inom ECM har varit framgångsrik, och inleddes tillsammans med UniCredit (2011), Crédit Agricole CIB (2013) och Rabobank (2016). Kepler Cheuvreux har tillsammans med sina partners flera topprankningar; i Italien rankas man, tillsammans med UniCredit, som nummer ett inom DCM 2012-2017 och i Frankrike rankas man, tillsammans med Crédit Agricole CIB, som nummer ett inom aktieemissioner 2013-2017.

Swedbank och Kepler Cheuvreux kommer, i och med samarbetet, att sysselsätta över 100 aktieanalytiker och erbjuda en av marknadens bredaste analyser av nordiska aktier, med bevakning av nära 300 nordiska bolag, utöver de 660 bolag inom 32 sektorer Kepler Cheuvreux täcker på den europeiska marknaden.

Samarbetet stärker Swedbanks distributionskapacitet genom att ge bankens företagskunder tillgång till Kepler Cheuvreuxs nätverk med över 1 200 institutionella investerare som hanteras av Kepler Cheuvreuxs 120 mäklare i 11 länder. Dessutom breddas nätverket för distribution inom ECM tack vare Kepler Cheuvreuxs samarbete med CIMB och Piper Jaffray i Asien och USA. Utöver tillgång till en betydligt större investerarbas får Swedbanks företagskunder möjlighet att nyttja bättre roadshow- och konferensmöjligheter.

Som en del av samarbetet kommer delar av Swedbanks analysteam att erbjudas tjänster inom Kepler Cheuvreuxs organisation i Stockholm och Oslo. Henning Steffenrud, idag Head of Research Norge på Swedbank, blir dessutom i samband med partnerskapet nordisk chef för analys hos Kepler Cheuvreux. Jan-Peter Larsson, idag Head of Fixed Income, Currency and Commodities på Swedbank, blir chef för den nordiska marknaden hos Kepler Cheuvreux.

För ytterligare information:
Ola Laurin, chef för Stora Företag och Institutioner, Swedbank, +46 8 585 929 17
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Information om Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux är en ledande europeisk leverantör av finansiella tjänster som specialiserar sig på rådgivningstjänster och aktiehandel. Bolaget har fyra affärsenheter: Aktier; Skuld och Derivat; Investeringslösningar; och Corporate Finance. Kepler Cheuvreux har sitt säte i Paris och koncernen har idag cirka 550 anställda. Kepler Cheuvreux är ett multinationellt bolag med verksamhet i Amsterdam, Boston, Frankfurt, Geneve, London, Madrid, Milan, New York, Stockholm, Wien, Zurich och snart även i Oslo. Bolagsledningen och de anställda är de största aktieägarna, stora europeiska finansiella koncerner såsom Crédit Agricole CIB, UniCredit, Rabobank och nu även Swedbank är andra viktiga aktieägare. Innan samarbetet med Swedbank inleddes hade Kepler Cheuvreux 100 aktieanalytiker som täcker 750 europeiska bolag. Kepler Cheuvreux erbjuder en av marknadens bredaste analyser i Europa.

För ytterligare information, Kepler Cheuvreux
Marlon Kelly, Co-Head of Equity Brokerage, Kepler Cheuvreux, +31 6 531 75 337 www.keplercheuvreux.com

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den här satsningen visar hur nytänkande kan förändra ett annars ganska traditionellt segment inom bankverksamhet och ligger helt i linje med vår strategi för att möta kundernas förväntningar på en modern bank.
Ola Laurin, chef Stora Företag och Institutioner, Swedbank