Swedbank presenterar nytt Sparindex

I dag kl 9.00, publicerar Swedbank sitt nya Sparindex som visar hushållens sparande på nytt sätt. Syftet med Swedbanks Sparindex är att i ett enda tal ge en sammanfattande och klargörande bild av hur svenska hushållens sparande har utvecklats jämfört med tidigare år.

– Vi har som bank ett ansvar att beskriva den svenska sparmarknaden. Våra kunder och andra grupper i samhället vill ha en oberoende värdemätare som enkelt och klart redovisar bilden av svenskarnas totala sparande, säger Diviesh Vithlani, chef för Spara och Placera på Swedbank.

Det nya indexet presenteras varje kvartal och visar hushållens sparande i finansiella tillgångar*, jämfört med motsvarande period tidigare år. För varje sparkategori visas hur mycket eller mindre sparandet varit i faktiska belopp under det aktuella kvartalet, jämfört med normalt.

Indexvärdet tas fram genom att ställa hushållens sparande i tillgångar i relation till disponibel inkomst. Till indexvärdet redovisas avvikelsen från normalvärdet för varje sparkategori.

– I dag är det svårt att få en uppfattning om hushållens totala sparande i Sverige. Det finns statistik som visar hur en enskild sparform har utvecklats, men helheten saknas. Vårt sparindex tar ett grepp om hela sparmarknaden och presenterar det på ett lättbegripligt sätt, säger Marcus Franzén omvärldsanalytiker och projektledare för Swedbanks nya Sparindex.

Swedbanks Sparindex för andra kvartalet 2007 publiceras på www.swedbank.se/spara


För ytterligare information
Diviesh Vithlani, chef Spara och Placera, Swedbank, tfn: 070-524 19 05
Marcus Franzén, projektledare, Swedbank, tfn: 070-363 27 80
Anna Sundblad, presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95
*) I finansiella tillgångar ingår banksparande, fonder och aktier.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar