Swedbank rekryterar Jan Ridderwall som ny chef för Försäkringar

Jan Ridderwall har utsetts till ny chef inom Försäkringar i Swedbank. Han kommer närmast från SEB Trygg Liv Sverige där han varit chef för verksamheten. Jan Ridderwall har även varit VD för Fondförsäkrings AB samt för SEB Trygg Liv Nya Liv (traditionell försäkring).

– Försäkringar är ett prioriterat område i Swedbank så det är med stor tillfredställelse vi lyckats rekrytera Jan Ridderwall. Hans gedigna bakgrund och erfarenhet inom försäkringsbranschen kommer att bli mycket betydelsefull för såväl oss som våra kunder, säger Kjell Hedman, vice VD och chef för Kunderbjudande och Produkter.

Jan Ridderwall tillträder sin tjänst den 3 december 2007.

För ytterligare information:

Kjell Hedman, vice VD, chef för Kunderbjudande och Produkter, Swedbank, tfn:08-585 912 21

Anna Sundblad, tf presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95

Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca 500 000 företagskunder med 470 kontor i Sverige, 290 kontor i de baltiska länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors, Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St Petersburg och Tokyo. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder kronor och antalet anställda var cirka 17 000. Läs mer om Swedbank på www.swedbank.se.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar