Swedbank relanserar sitt Custody-erbjudande i samarbete med JPMorgan

Swedbank meddelar idag att man re-lanserar sitt Custody-erbjudande i samarbete med JPMorgan Worldwide Securities Services. Custody är, och har under många år varit, en vital del av Swedbanks produktsortiment, som betjänar en kundbas som omfattar både inhemska och internationella institutioner.

För att möta kundernas behov samt de förändringar på marknaden och den utveckling av infrastrukturen som sker kommer nu Swedbank att erbjuda kunderna ett urval produkter och tjänster inom Custody-området. Genom samarbetet med JPMorgan kombinerar Swedbank sin speciella sakkunskap på lokala marknader med JPMorgans avancerade produkter och kompetens inom värdepapper.

Vidare kommer Swedbank och JPMorgan att samarbeta kring marknadsföring av Custody-tjänster
i Norden och i Baltikum.


För mer information:
Annika Wijkström, chef Swedbank Markets, tfn: 08-585 913 97
Birgitte Bonnesen, chef CRM, Swedbank Markets, tfn: 08-585 911 41
Neal Meacham, chef Custody, Swedbank Markets, tfn: 070-341 80 40

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar