Swedbank Robur förvärvar Banco Fonder AB

Swedbank Robur förvärvar Banco Fonder AB med ett förvaltat kapital om drygt 8 miljarder SEK. Förvärvet sker per den 20 januari 2009 och då erläggs köpeskillingen.

– Swedbank Roburs förvärv av Banco Fonder stärker Swedbankkoncernens erbjudande inom kapitalförvaltning, och medför att vi kommer att kunna ge våra kunder ett ännu bredare utbud av sparande inom ansvarsfulla placeringar, säger Jan Lidén, VD Swedbank.

Banco Fonder AB har i dag cirka 128 000 kunder och 26 olika fonder, och har tidigare varit en del av Alfred Berg Kapitalförvaltning.

- Förvärvet stärker vår ställning som Nordens ledande kapitalförvaltare. Bancos kompetens och position inom ansvarsfulla investeringar kompletterar också vår egen framgångsrika satsning på fondfamiljen Ethica, säger Mats Lagerqvist, VD Swedbank Robur.

Förvärvet påverkar Swedbanks nyckeltal ytterst marginellt.


För ytterligare information:
Mats Lagerqvist, VD Swedbank Robur, tfn: 08-585 924 11
Sara Hägg, presskontakt, Swedbank Robur, tfn: 0730-45 27 57

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar