Swedbank Robur lanserar fonden Effektiva Världen – nytt koncept inom miljö och teknik

Effektiva Världen är en ny global aktiefond/temafond som investerar i bolag som kan ge en god avkastning genom produkter och tjänster som bidrar till en effektivare användning av världens resurser.

Fonden placerar i företag som på ett konkret sätt bidrar till att lösa de globala utmaningarna i omställningen mot en mer miljömässigt och socialt hållbar ekonomi. Förvaltarna utgår från sex olika teman: energi, material, mark/vatten, klimat/atmosfär/luft, biologisk mångfald och social välfärd.
Exempel på områden som fonden kommer att investera i är utvecklingen av alternativ energi, ekologisk odling, alternativa drivmedel för renare transporter, mikrolån och småskaliga energilösningar för världens fattiga.

– Tanken är att investera i spjutspetsbolag som leder utvecklingen mot en effektiv och uthållig användning av våra naturresurser. Effektiva Världen lockar en bred målgrupp av kunder som förstår och sätter värde på att de bolag vi investerar i bidrar både till effektivare användning av jordens resurser och samtidigt är en bra investering, säger Pär Bäckman, informationschef Swedbank Robur.

Fonden startar den 16 oktober och kunderna erbjuds att placera i fonden utan förvaltningsavgift fram till årsskiftet.


För ytterligare information:
Pär Bäckman, informationschef Swedbank Robur, tfn: 070-655 92 33
Sara Hägg, presskontakt Swedbank Robur, tfn: 073-045 27 57


Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar