Swedbank Robur lanserar ny fond: Swedbank Robur Fokus

Swedbank Robur Fokus är ett nytt och unikt tillskott till den svenska fondmarknaden. Det är en global aktiefond med tonvikt på Norden, som fokuserar på onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag. Portföljen kommer att vara koncentrerad till 15 till 30 innehav i noga utvalda företag, både stora och små.

Swedbank Robur Fokus förvaltas av Henrik Carlman och Johan Strand som båda har lång och gedigen erfarenhet av aktieförvaltning, både lokalt och globalt. I förvaltningen av fonden kombineras deras breda erfarenhet av globala aktieinvesteringar med lokala kontakter och expertis på de nordiska marknaderna.

- Gemensamt för onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag är att de historiskt sett skapat en överlägsen lönsamhet, men på lite olika sätt. Vi ser nu fram emot att erbjuda våra sparare möjligheten att ta del av värdeutvecklingen i den här typen av bolag, säger Henrik Carlman, förvaltare Swedbank Robur Fokus.

- Onoterade bolag är intressanta eftersom det på senare år har blivit tydligt att allt större del av ett företags värdeskapande sker sista åren innan börsintroduktionen. Vanligtvis när bolagen går över tröskeln till lönsamhet sker det samtidigt som de är inne i en stark tillväxtfas. Ägarledda bolag har som grupp lyckats bättre med sina investeringar vilket leder till överlägsen lönsamhet och tillväxt över tid. När det kommer till avknoppningar är det företag som skapas vid en uppdelning av ett bolag. De får ofta en bättre möjlighet att fokusera och vässa sin affärsmodell, bli mer effektiva och lönsamma, samtidigt som de har en lägre bas att växa ifrån, fortsätter Henrik Carlman, förvaltare, Swedbank Robur Fokus.

Fakta om Swedbank Robur Fokus
Fokus passar spararen som vill ha ett långsiktigt sparande med goda avkastningsmöjligheter, ser möjligheterna med investeringar i onoterade, ägarledda och avknoppade bolag, samt har en sparhorisont på fem år eller längre och kan placera minst 100 000 kronor som startbelopp.

• Fonden startar den 8 oktober 2018.
• Teckningsperioden pågår 3 – 28 september 2018.
• Handel sker kvartalsvis. • Det minsta startbeloppet som kan placeras är 100 000 kronor.
• Det går endast att köpa eller sälja andelar genom Swedbank eller sparbankerna.
• Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

För mer information:
Henrik Carlman ansvarig förvaltare, Swedbank Robur, tel +46 8 585 975 79
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tel +46 76 114 54 21

Swedbank Robur är helägt av Swedbank och verksamt på Swedbanks fyra hemmamarknader. Swedbank Robur bildades 1967 och erbjuder drygt 80 fonder, institutionell och diskretionär kapitalförvaltning och förvaltning av pensionskapital. Totalt antal kunder är ca 3 miljoner i Sverige och ca 1 miljon i de baltiska länderna. Swedbank Robur är den näst största ägaren på Stockholmsbörsen. Det förvaltade kapitalet uppgår till ca 1 300 miljarder SEK, varav ca 800 miljarder SEK i fonder. Swedbank Roburs målsättning är att var den främsta aktören när det kommer till både avkastning och hållbarhet.

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Gemensamt för onoterade-, ägarledda- och avknoppade bolag är att de historiskt sett skapat en överlägsen lönsamhet, men på lite olika sätt. Vi ser nu fram emot att erbjuda våra sparare möjligheten att ta del av värdeutvecklingen i den här typen av bolag.
Henrik Carlman, förvaltare Swedbank Robur Fokus