Swedbank Robur på den japanska fondmarknaden

Swedbank Robur fortsätter att satsa på en ökad internationalisering. Genom ett nytt avtal med det globala kapitalförvaltningsbolaget DIAM co., Ltd kommer Swedbank Roburs Rysslandsfond LUX att börja säljas på den japanska marknaden.

– Vår förvaltning är internationellt konkurrenskraftig och vi märker att det finns ett stort intresse för våra fonder. Avtalet med DIAM visar att vår satsning på att etablera utländska försäljningskanaler har gett resultat, säger Mats Lagerqvist, VD Swedbank Robur.

Den 1 september började DIAM sälja Swedbank Roburs Rysslandsfond LUX via förmögenhetsrådgivaren Shinkos kontorsnät och Mizuho Bank.

– Vi har under en längre period fört diskussioner med DIAM som har visat stort intresse för vår rysslandsförvaltning. Avtalet innebär att vår rysslandsfond nu kommer att erbjudas japanska investerare via totalt ett hundratal kontor, säger Johan Grevelius, VD Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB.

DIAM har valt Swedbank Robur i hård konkurrens med internationella aktörer.

– Vi ser stora möjligheter med att finnas på den japanska marknaden och hoppas på sikt via återförsäljare kunna erbjuda fler av våra fonder. Att vår rysslandsfond valts ut ser vi som ett mycket gott betyg för vår förvaltning, säger Johan Grevelius.


För ytterligare information:
Mats Lagerqvist, VD Swedbank Robur AB, tfn: 08-585 924 11
Johan Grevelius, VD Swedbank Robur Kapitalförvaltning AB, tfn: 08-585 920 19
Sara Hägg, presskontakt, Swedbank Robur, tfn: 0730-45 27 57


Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar