Swedbank Robur tackar nej till Galdermas bud på Q-Med

Det schweiziska företaget Galderma har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till Q-Meds aktieägare med sista accept 2011-02-07. – Swedbank Robur anser inte att Galdermas bud om 75 kronor per aktie i Q-Med är skäligt ur ett finansiellt perspektiv och avser därför inte att lämna in sina aktier, säger Marianne Nilsson, chef för Ägarstyrning på Swedbank Robur. Swedbank Robur fonders ägande i Q-Med uppgår sammantaget till 4,5 % av aktiekapital och röster i bolaget. För ytterligare information: Anne Axelsson, presskontakt Swedbank Robur, tfn: 076-141 77 80

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 647 000 företags- och organisationskunder med 220 kontor i Sverige och 134 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 24 oktober 2017 uppgick balansomslutningen till 2 460 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar