Swedbanks Investeringsstrategi: Ökad försiktighet inför sommaren

Swedbank Analys minskar övervikten i aktier och ökar räntor med motsvarande andel. Det underliggande starka makro- och vinstscenariot är intakt men då en överraskande stark rapportssäsong inte lyckats lyfta marknaden i motsvarande mån anas en viss mättnadskänsla hos investerare. Det framgår av senaste uppdateringen av Swedbanks Investeringsstrategi.

Politiska risker, makroindikatorer som har toppat och osäkerhet kring centralbanksagerande kommer sannolikt innebära att rörligheten på marknaden fortsätter att vara större än under föregående år. Värderingen av aktier jämfört med andra tillgångar stödjer fortsatt en övervikt, om än en mindre sådan, av aktier. De höga och rimliga vinstförväntningarna likaså.

– Vi förväntar oss att marknadsräntorna fortsätter att stiga samtidigt som centralbankspolitiken är på väg mot en tydligt mindre expansiv fas. Mot bakgrund av detta är ränteplaceringar exponerade mot eventuella kapitalförluster i form av stigande räntor. Svängningar på aktiemarknaden kan dock ge tillfälliga nedgångar. Sammantaget minskar vi vår undervikt i räntor ett steg. Vi föredrar kort ränterisk, säger Johanna Högfeldt investeringsstrateg på Swedbank Analys.

Regionsmässigt väljer Swedbank Analys att fortsätta övervikta USA och Tillväxtmarknader mot bakgrund av att makro- och vinstutsikterna ser ljusast ut där. Europa kvarstår som finansieringskälla genom sin undervikt.

– Rapportsäsongen har bekräftat den starka konjunkturen men tecken på att förbättringstakten har mattats av i den globala ekonomin har blivit tydligare. Detta gör att investerarkollektivet sannolikt kommer vilja få bekräftelser på att högkonjunkturen fortsätter filtrera ner till bolagens lönsamhet. Vi räknar inte med att detta bekräftas i närtid varför vi sänker aktievikten i allokeringen ett steg, avslutar Johanna Högfeldt.

Läs mer om investeringsstrategin här: https://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/analyser-marknad-omvarld/swedbank-insikt/strategi-och-allokering/index.htm

För ytterligare information:
Johanna Högfeldt, investeringsstrateg, Swedbank, tfn 072-566 67 28
Josefine Uppling, presschef, Swedbank, tfn 076-114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi förväntar oss att marknadsräntorna fortsätter att stiga samtidigt som centralbankspolitiken är på väg mot en tydligt mindre expansiv fas. Mot bakgrund av detta är ränteplaceringar exponerade mot eventuella kapitalförluster i form av stigande räntor.
Johanna Högfeldt, investeringsstrateg Swedbank Analys