Swedbanks resultat i EBA:s stresstest 2018

Swedbank har deltagit i Europeiska bankmyndighetens (EBA) stresstest. Resultatet har publicerats idag och bekräftar Swedbanks starka kreditkvalitet och kapitalsituation.

Resultaten finns på EBA:s webbplats och kan nås via länkarna nedan:

Swedbanks resultat
 https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing/2018/results

 Resultat för EBA:s stresstest av banker 2018
https://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-2018-eu-wide-stress-test-results

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, gregori.karamouzis@swedbank.com, tfn + 46 (0) 72 740 63 38                                               

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar