Swedbanks Sparindex: Sparandet mycket över normalt

Sparindex uppgår till 119 för andra kvartalet 2007. Det innebär att sparandet är mycket över normalt. Då sparandet är normalt visar index 100. Kvartalets normala sparandenivå är 56 mdr,medan det faktiska sparandet uppgick till hela 86 mdr. Det innebär att översparandet för perioden är 30 mdr.

Spararna sänker risken
Den största enskilda förklaringen till att indexet är över normalt står hushållsinlåningen för, det vill säga sparande på bankkonton. Inlåningens inflöde är det största nettoflödet för ett enskilt kvartal i historiken som sparindex baseras på, vilket gör att översparandet är hela 35 miljarder kronor för kategori inlåning.

Hushållen har flyttat sparande från främst fonder och aktier för att placera detta på räntesparande i inlåningskonton och obligationer. I kategorin obligationer ingår aktieindexobligationer som står för den huvudsakliga ökningen. Slutsatsen är att hushållen flyttar pengarna till ett mer riskfritt sparande

Analys - inlåningen
Det finns flera orsaker till den ökade inlåningen. Det andra kvartalet 2007 kännetecknades av en turbulent tid på börsmarknaden, vilket hushållen reagerade på. Som en konsekvens av det valde hushållen ett sparande med lägre risk genom att sälja av fonder och aktier och flytta pengarna till sparkonton. En annan orsak till inlåningsökningen var att skatteåterbäringen som betalades ut i juni till största delen sattes in på inlåningskonton. Detta i kombination med en kalendereffekt, då utbetalningar gjorda i slutet av juni istället föll ut i början av juli (vilket syns nästa kvartal), skapade ett större positivt flöde än vanligt för den här perioden. Ytterligare ett skäl till den kraftiga ökningen var att konkurrensen ökat på inlåningsmarknaden med ett priskrig på sparkonton och högre inlåningsräntor som följd. De höjda räntorna har attraherat spararna.

Trenden med en stark hushållsinlåning började redan innan de tvära kasten på börsmarknaden ägde rum i år och under 2006. Förvånande nog inleddes tillväxten i början av 2005 i ett lågränteläge, då reporäntan var 1.5 % som lägst. Trots det låga ränteläget kan den ökade inlåningen redan då berott på vinsthemtagningar efter de två bra börsåren 2003 och 2004.

Analys - fonder
Fonder har ett utflöde under perioden, vilket är en fortsatt trend sedan tidigare. Startskottet gick i maj 2006 då börsen sjönk kraftigt och hushållens uttag i fonder har fortsatt sedan dess. Uttag görs i synnerhet ur aktiefonder. Uttagen triggas av svängningar på börsen, och är en naturlig reaktion på flera år av börsuppgångar som leder till att hushållen gör vinsthemtagningar. Trots de alternativ som finns i fondmarknaden som lämpar sig för en skakig börs – räntefonder med låg risk, hedgefonder eller aktiefonder med trygghetsinslag (s.k. garantifonder), föredrar spararna sparformerna inlåning och aktieindexobligationer istället. Hushållens samlade sparande i aktieindexobligationer är mycket högt det senaste halvåret och uppvisar den högsta noteringen under en 10-årsperiod.

Analys – aktier
Det faktiska utflödet i aktier under det andra kvartalet är 10 mdr. Utflödet ger ändå knappt någon effekt i index, eftersom detta klassas som normalt för perioden. Tittar man bakåt har hushållen haft årsvisa utflöden i aktier som inleddes i och med IT-kraschen år 2000.


För ytterligare information:
Diviesh Vithlani, chef Spara och Placera, Swedbank, tfn: 070-524 19 05
Marcus Franzén, projektledare, Swedbank, tfn: 070-363 27 80

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar