Tre av fyra öppnar det orangea kuvertet men många vet inte vad de får i pension

Många öppnar det orangea kuvertet, men mer än var tredje känner inte alls till minpension.se. Sex av tio saknar kunskap om hur pensionen fungerar och många vet inte hur mycket de kommer få i pension. Det visar en ny undersökning som Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna [1].

Av undersökningen framgår att en klar majoritet upplever att de har liten eller ingen kunskap alls om pensionssystemet och hur dess olika delar med allmän pension, tjänstepension och privat pensionssparande fungerar.

- Vår undersökning visar att även om man öppnar sitt orangea kuvert har många svårt att ta till sig informationen där i, man förstår inte riktigt hur pensionen fungerar och hur stor den kommer att bli. Behovet av folkbildning är fortsatt stort, säger Arturo Arques, privatekonom för Swedbank och sparbankerna.

Mer än var femte vet inte hur mycket de kommer få i pension
Har man dålig kunskap om pensionen är det också svårt att förstå hur stor den egna pensionen kommer att bli. Mer än var femte vet inte alls hur mycket de kommer få i pension.

I mitten av februari börjar de orangea kuverten dimpa ner i brevlådan. De innehåller årsbesked över allmän pension och premiepension. En ännu bättre bild av sin framtida pension får man om man gör en egen pensionsprognos på Pensionsmyndighetens hemsida eller på minpension.se. Där finns även information över tjänstepension och eventuellt eget sparande. Men av undersökningen framgår att mer än var tredje inte känner till minpension.se, nästan lika många känner till men använder inte.

- Det är synd att så många inte känner till minpension.se. Där kan man få en bra helhetsbild över de olika delarna i pensionen. När man får det orangea kuvertet kan det vara en bra påminnelse om att gå in på minpension.se och göra sin egen pensionsprognos, fortsätter Arturo Arques.

Kunskap gör det lättare att planera inför pensionen
Med ålder och inkomst stiger intresset för pension och även kunskapsnivån. Det är fler bland de äldre som öppnar det orangea kuvertet och som använder minpension.se. Men ändå uppger knappt hälften av de mellan 55 och 65 år att de har liten eller ingen kunskap alls om hur pensionssystemet fungerar.

- Se till att göra en pensionsprognos och ta ett första steg att lära dig mer om din pension. Det ger dig bättre förutsättningar att planera för din tid som pensionär, säger Arturo Arques.

Tips från Swedbank:
    • Öppna det orangea kuvertet för att se ditt årsbesked över allmän pension inklusive premiepension.
    • Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida eller på minpension.se och gör pensionsprognos för hela din pension. Där finns även uppgifter på tjänstepension och eventuellt eget sparande.
    • Starta ett privat sparande till din framtida pension. Om du börjar spara tidigt kan du sätta av mindre belopp varje månad. Ett litet sparande under en längre tid kan växa till betydande belopp.
    • Se över fondernas avgifter, det gör skillnad på sikt.

För mer information:
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62                                                        www.swedbank.se/arturosblogg
Madelén Falkenhäll, senior analytiker, tfn 076-790 16 38                                          www.swedbank.se/privatekonomi

[1] Undersökningen gjordes i januari 2018, över 3 000 personer deltog.

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 625 000 företags- och organisationskunder med 218 kontor i Sverige och 133 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 6 februari 2018 uppgick balansomslutningen till 2 213 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Citat

Vår undersökning visar att även om man öppnar sitt orangea kuvert har många svårt att ta till sig informationen där i, man förstår inte riktigt hur pensionen fungerar och hur stor den kommer att bli. Behovet av folkbildning är fortsatt stort.
Arturo Arques, privatekonom Swedbank och sparbankerna