UCs samgående med Asiakastieto slutfört

Samtliga villkor för samgåendet mellan UC AB och Asiakastieto Group Plc, som offentliggjordes 24 april 2018, har nu uppfyllts och samgåendet slutfördes den 29 juni 2018.

Swedbank har erhållit 1 765 669 aktier i Asiakastieto Group Plc och 200 miljoner kronor kontant. För Swedbank innebär försäljningen en skattefri realisationsvinst på cirka 670 miljoner kronor som kommer att redovisas under andra kvartalet 2018

De erhållna aktierna motsvarar 7,4 procent av kapitalet och rösterna i Asiakastieto Group Plc.

För ytterligare information:
Gregori Karamouzis, chef, Investor Relations, Swedbank, +46 72 740 63 38
Josefine Uppling, Presschef, Swedbank, +46 76 114 54 21

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 622 000 företags- och organisationskunder med 205 kontor i Sverige och 129 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 mars 2018 uppgick balansomslutningen till 2 469 miljarder kronor.

Läs mer på www.swedbank.se                             

Taggar:

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar