Valberedning inför årsstämman 2008

Swedbanks årsstämma kommer att hållas fredagen den 25 april 2008 i Stockholm. Valberedningen består av följande personer:

Annika Andersson - representant för Fjärde AP-fonden

Lorentz Andersson - representant för Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag och Sparbanksstiftelser

Ulf Christoffersson - representant för Sparbanker och Sparbankernas Riksförbund

Sarah McPhee - representant för AMF Pension och AMF Pension Fondförvaltning AB

Carl Eric Stålberg - styrelseordförande Swedbank


Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till stämmoordförande, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt styrelse- och revisionsarvode.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen skall göra detta skriftligen senast den 25 januari 2008 under följande adress:
Valberedningen
c/o Swedbank AB Att: Valberedningens sekreterare, H12
105 34 Stockholm

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens hemsida i samband därmed.


För ytterligare information:
Carl Eric Stålberg, styrelseordförande, Swedbank, tfn 08-585 912 96
Cecilia Hernqvist, valberedningens sekreterare, tfn 08-585 913 23

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 september 2018 uppgick balansomslutningen till 2 461 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar