Valberedning inför årsstämman 2015

Valberedningen består av följande personer: Lennart Anderberg, utsedd av ägargruppen Föreningen Sparbanksintressenter, tillika valberedningens ordförande; Ramsay Brufer, utsedd av Alecta; Jens Henriksson, utsedd av ägargruppen Folksam; Johan Sidenmark, utsedd av AMF Försäkring och Fonder; Anders Sundström, styrelseordförande Swedbank AB.

Valberedningens uppgifter är att lämna förslag till årsstämman 2015 om val av stämmoordförande, ordförande i styrelsen och övriga ledamöter i styrelsen. Valberedningen kommer också att lämna förslag till styrelse- och revisionsarvoden samt principer för utseende av valberedning inför årsstämman 2016.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta senast den 19 december 2014 antingen via e-post under adress valberedningen@swedbank.se eller brev under adress, Valberedningen c/o Swedbank AB, Valberedningens sekreterare, Group Legal, 105 34 Stockholm.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman och på bankens webbplats.

För ytterligare information:
Lennart Anderberg, valberedningens ordförande, tfn 073-226 00 59
Anna Sundblad, presschef, tfn 070-321 39 95

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Vår vision är att stå för hållbar tillväxt “Beyond Financial Growth”. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har ca 8 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 320 kontor i Sverige och cirka 180 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2014 uppgick balansomslutningen till 2 052 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se.

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och organisationskunder med 186 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 31 december 2018 uppgick balansomslutningen till 2 246 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar