Välkommen till presentation av Swedbank Economic Outlook

Det nya året har rivstartat med börs- och valutafall i Kina, ytterligare oljeprisfall och växande politiska spänningar. Tillväxtekonomierna pressas av svagare tillväxt och volatilitet på de finansiella marknaderna, vilket hotar återhämtningen i USA och eurozonen. Därtill pressas sammanhållningen i EU av intensiva diskussioner kring flyktingfrågan.

Svensk ekonomi är på ytan stark. Tillväxten är hög, driven av en stark arbetsmarknad, hög privat och offentlig konsumtion, och ett uppsving i industriproduktionen. Kombinationen av en, i en historisk jämförelse, extremt lätt penningpolitik och en expansiv finanspolitik ger dynamit för tillväxten, men riskerar att få allvarliga sidoeffekter. Svensk arbetsmarknad blir allt mer polariserad, bostadsmarknaden dysfunktionell och utbildningssystemet eftersatt. Efter tre år av hög tillväxt riskerar underliggande obalanser i svensk ekonomi att brisera. Om omfattande reformer inte genomförs riskerar tillväxten att kraftigt bromsa in.

I Swedbank Economic Outlook presenteras Swedbanks senaste konjunkturprognos för Sverige, Baltikum och de viktigaste globala ekonomierna. I en rad fördjupningar bl.a. kring läget inför den svenska lönerörelsen och situationen på den globala oljemarknaden, analyserar vi även aktuella frågeställningar som har bäring på den svenska och internationella konjunkturutvecklingen.

Varmt välkommen på pressträff.

Datum:             tisdagen den 26 januari 2016
Tid:                   9:30 - ca.10:30 (rapporten publiceras kl. 9.30)
Var:                  Swedbank, Regeringsgatan 30-32, Hus A, Plan 4
Medverkande: Anna Breman, chefekonom
                        
Magnus Alvesson, prognoschef

För ytterligare information:
Anna Breman, chefekonom, telefon: +070 091 42, anna.breman@swedbank.se
Magnus Alvesson, prognoschef, telefon: 0706 103 341, magnus.alvesson@swedbank.se

Om oss

Swedbank främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Som en ledande bank på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen erbjuder vi ett brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och 618 000 företags- och organisationskunder med 191 kontor i Sverige och 125 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, USA och Kina. Den 30 juni 2018 uppgick balansomslutningen till 2 646 miljarder kronor. Läs mer på www.swedbank.se

Prenumerera

Dokument & länkar