Swedegas i samverkan för energi- och vattenförsörjning

Framtiden ställer allt högre krav på effektivitet och trygga leveranser av energi, vatten- och avlopp samtidigt som vi strävar efter en klimatneutral miljö.

- De framtida kraven på klimatneutral utveckling och effektivitet har lett till att en regional samverkan är ett naturligt utvecklingssteg att studera. Genom samverkan med flera bolag drar vi också synergier mellan olika nyttigheter, säger Per Laurell, vd Gävle Energi.

Gävle Energi, Sandviken Energi, Gästrike Vatten och Swedegas startar nu en förstudie för att klarlägga vilka möjligheter det finns för en gemensam försörjningsstrategi mellan Gävle och Sandviken.
-  Då det gäller att säkra vattenförsörjningen för framtidens generation och ta miljöansvar med ständigt ökade utsläppskrav, är det viktigt att lyfta blicken och ta fram långsiktiga strategier för regionen, säger Mats Rostö, vd Gästrike Vatten.

Förstudien, som beräknas vara klar sommaren 2012, ska omfatta infrastruktur mellan städerna. De system som kan komma att sammanbindas är fjärrvärme, gas, vatten och avlopp. Resultatet av studien ska belysa tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter.
- Vi söker kontinuerligt kostnadseffektiva lösningar så att vi kan erbjuda våra kunder konkurrenskraftiga produkter med hög kvalitet, säger Alfons Kubulenso, vd Sandviken Energi.

Särskilt önskar parterna utveckla samordningseffekter vid gemensamma investeringar för de olika nyttigheterna.
- Det finns en framtida potential i att bygga en intelligent infrastruktur där en terminal i Gävleregionen och distributionsnät för gas får ytterligare synergier med till exempel investeringar vi gör på västkusten, säger Lars Gustafsson, vd Swedegas.

För mer information/intervju, kontakta:

Gävle Energi AB, Per Laurell, VD, tel. 026-17 86 40
Sandviken Energi AB, Alfons Kubulenso, VD, tel. 026-24 12 34
Gästrike Vatten AB, Mats Rostö, VD,  tel. 026-17 51 51
Swedegas, Jesper Engstand, Affärsutvecklare, tel. 031-43 93 56

Taggar:

Om oss

Swedegas är ett infrastrukturbolag som investerar i smarta energisystem. Företaget äger gasnätet som sträcker sig från Dragör till Stenungsund. Varje år transporterar Swedegas energi motsvarande 15 TWh till distributörer och direktanslutna kunder. Gasnätet försörjer 33 kommuner, flera kraftvärmeverk och industrier med naturgas. Swedegas satsar nu på att utveckla infrastruktur för biogas och flytande naturgas (LNG).

Prenumerera

Dokument & länkar