Swedencare AB (publ) valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslut från Swedencares årsstämma den 27 april 2017 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Swedencare AB (publ) inför årsstämman den 24 april 2018. 

Valberedningen består av följande personer:

  • Håkan Svanberg, utsedd av Håkan Svanberg & Co Health Care AB, ordförande i valberedningen
  • Per Malmström, utsedd av Mastan AB 
  • Johan Bergdahl, utsedd av JCC Group Invest Sweden AB

Valberedningens uppgift ska vara att inför årsstämma framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter och suppleanter, styrelsesammansättning och dess ordförande, styrelse- och revisorsarvode, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma samt val av revisorer.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen ska göra detta skriftligen senast
den 28 februari 2018 till valberedningen@swedencare.se eller följande adress:

Att: Valberedningen
Swedencare AB
Medeon Science Park

Per Albin Hanssons väg 41
205 12 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman samt på bolagets hemsida. 


För mer information, vänligen kontakta:

Per Malmström
Styrelseordförande
+46 70-7252836

Håkan Svanberg
Ordförande i valberedningen
+46 70-4127730

FNCA Sweden AB är Bolagets Certified Adviser
Telefon: +46 (0)8 528 00 399 

Besök gärna Bolagets hemsida www.swedencare.se


Om Swedencare

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Om oss

Swedencare utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter på den globala och snabbväxande marknaden för hälsovårdsprodukter till katt, hund och häst. Bolagets produktfamiljer ProDen PlaqueOff och NutriScience säljs idag i cirka 50 länder. Med ett globalt distributionsnät omfattande fem egna dotterbolag i Frankrike, Irland, Norden, Storbritannien och USA respektive ett internationellt nätverk av återförsäljare. Swedencares omsättning har ökat kraftigt under ett flertal år med hög lönsamhet. Styrelsen och ledningen i bolaget har lång och bred erfarenhet av internationell marknadsföring och försäljning.

Prenumerera

Dokument & länkar