Om oss

Swedfund, Sveriges finansiell utvecklingsinstitution (s.k. DFI), bildades 1979 och ägs till 100 procent av svenska staten. Swedfund har i uppdrag att främja en hållbar ekonomisk utveckling i de länder där vi investerar. Swedfund tillhandahåller riskkapital, expertkunskaper och finansiellt stöd för investeringar på tillväxtmarknaderna i Afrika, Asien och Latinamerika samt i Östeuropa utanför EU.