Årsstämma i Swedish Match AB (publ)

Aktieägarna i Swedish Match AB kallas till årsstämma onsdagen den 2 maj 2012, kl. 16.30 på Hotell Rival, Mariatorget 3, Stockholm

Av kallelsen till årsstämman framgår att styrelsen föreslår höjd utdelning, 6:50 SEK per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla kontant utdelning föreslås den 7 maj 2012.

Styrelsen föreslår att den bemyndigas att besluta om att före nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Styrelsen föreslår också att bolagets aktiekapital minskas med 12 800 976:15 SEK genom indragning av 7 000 000 tidigare återköpta egna aktier, med samtidig fondemission utan utgivande av nya aktier på motsvarande belopp för att återställa aktiekapitalet. Därtill föreslås att minskningsbeloppet ska avsättas till fond att användas för återköp av egna aktier.

Valberedningen i Swedish Match AB föreslår omval av Andrew Cripps, Karen Guerra, Conny Karlsson, Robert F. Sharpe, Meg Tivéus och Joakim Westh. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Conny Karlsson och till styrelsens vice ordförande föreslås omval av Andrew Cripps.

Swedish Match valberedning består av Conny Karlsson (styrelseordförande), Andy Brown (Cedar Rock Capital), Björn Lind (AMF & AMF Fonder), William Lock (Morgan Stanley Investment Management) och William von Mueffling (Cantillon Capital Management). Andy Brown är valberedningens ordförande.

Kallelsen fullständiga lydelse återfinns på Swedish Match webbplats: www.swedishmatch.com, samt biläggs detta pressmeddelande.

_________

För information, var vänligen kontakta:

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173, Mobil 070 938 0173
_________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus, Andra tobaksprodukter (amerikanska massmarknadscigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor och tändare). Välkända varumärken är General (svenskt snus), Longhorn (amerikanskt snus), Red Man (tuggtobak), White Owl (cigarrer), Cricket (tändare) och Fiat Lux (tändstickor). Koncernens produkter säljs över hela världen med tillverkning i sex länder. Koncernens globala nettoomsättning var 11 666 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2011. Swedish Match aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm (SWMA).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar