Bokslutsrapport för 2000

Bokslutsrapport för 2000 * Försäljningen ökade med 22 procent till 11 533 MSEK (9 420) * Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade med 32 procent till 1 886 MSEK (1 434) * Resultat före skatt och jämförelsestörande poster uppgick till 1 710 MSEK (1 318) * Vinst per aktie ökade till 2:78 SEK (2:26), en ökning med 23 procent * Antalet utestående aktier vid årets slut var 375,1 miljoner (431,4) * Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1:35 SEK (1:25) Försäljningen under året ökade med 22 procent till 11 533 MSEK (9 420), varav för-värven svarade för 16 procentenheter. Det fjärde kvartalet uppgick försäljningen till 3 196 MSEK (2 562), en ökning med 25 procent, varav förvärven svarade för 14 procent-enheter. Swedish Matchs fokus under år 2000 har varit att * skapa tillväxt och stärka Swedish Matchs marknadsandelar genom förvärv * lägga grunden till ökad organisk tillväxt genom satsningar på affärs- och produkt-utveckling * optimera balansräkningens struktur genom återköp av egna aktier Koncernens försäljning och rörelseresultat har ökat betydligt inom produktområdena rökfria produkter (snuff, snus och tuggtobak) och brun tobak (cigarrer och piptobak). Under året har Swedish Match minskat antalet utestående aktier med 13 procent till 375,1 miljoner. Genom förvärv de två senaste åren och genom organisk tillväxt har marknadsandelarna förbättrats och givit fortsatt ökning av rörelseresultatet för produktområdena brun tobak och rökfria produkter. Inom området tändare/tändstickor redovisas förbättrad rörelse-marginal för tändare. Omstruktureringen av tändsticksverksamheten i Europa fortgår. Koncernens primära organiska tillväxtområden finns inom snus i Nordamerika och Nord-Europa, vilka områden båda nådde nya rekordsiffror avseende försäljning och resultat. Rörelseresultatet för helåret 2000 ökade för samtliga produktområden utom för tänd-stickor. Rörelseresultatet för året, före jämförelsestörande poster och avyttrad verksamhet, upp-gick till 1 886 MSEK (1 434), en ökning med 32 procent. Vinsten per aktie ökade till 2:78 SEK (2:26), en ökning med 23 procent. Det fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet före jämförelsestörande poster med 26 procent till 500 MSEK (398). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00740/bit0001.doc Hela bokslutskommunikén http://www.bit.se/bitonline/2001/02/08/20010208BIT00740/bit0002.pdf Hela bokslutskommunikén

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar