Bokslutsrapport januari – december 2012

  • Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för helåret med 6 procent och för det fjärde kvartalet med 4 procent
  • Rörelseresultatet från produktområden1) för helåret ökade med 9 procent till 3 666 MSEK (3 365). För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet från produktområden1) med 2 procent till 883 MSEK (898). I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produktområden1) för helåret med 8 procent och var oförändrat för det fjärde kvartalet
  • Rörelseresultatet2) uppgick till 4 062 MSEK (3 702) för helåret och till 986 MSEK (1 022) för det fjärde kvartalet
  • Resultat per aktie (före utspädning) för helåret ökade med 18 procent till 14:33 SEK (12:14) och för det fjärde kvartalet med 15 procent till 3:93 SEK (3:42)
  • Styrelsen föreslår höjd utdelning till 7:30 SEK (6:50)
  1. Rörelseresultatet för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar resultatandel i STG och större engångsposter.
  2. Rörelseresultatet för koncernen inkluderar resultatandel i STG och större engångsposter.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdagen den 20 februari kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Joakim Tilly och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 927922
US, nummer: +1 954 334 0342, kod: 927922
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 927922

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
_________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2013 kl. 08.15 (CET).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar