Delårsrapport

Delårsrapport Januari - september 1998 Försäljningen ökade till 6 037 MSEK (5 580) Rörelseresultatet minskade till 1 045 MSEK (1 201) Fortsatt kraftig uppgång av försäljning och rörelseresultat för snus Koncernens resultat efter skatt uppgick till 578 MSEK (812) Jämförelsestörande poster har belastat resultatet med 108 MSEK ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00220/K3-98-styrelse.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00220/K3-98-styrelse.doc

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.