Delårsrapport

Delårsrapport Januari - september 1998 Försäljningen ökade till 6 037 MSEK (5 580) Rörelseresultatet minskade till 1 045 MSEK (1 201) Fortsatt kraftig uppgång av försäljning och rörelseresultat för snus Koncernens resultat efter skatt uppgick till 578 MSEK (812) Jämförelsestörande poster har belastat resultatet med 108 MSEK ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00220/K3-98-styrelse.pdf http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19981023BIT00220/K3-98-styrelse.doc

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.