Delårsrapport januari – juni 2004


·Försäljningen i svenska kronor ökade med 2 procent och uppgick
till 6 377 MSEK (6 280). I lokala valutor ökade försäljningen med 5 procent

·Rörelseresultatet före jämförelsestörande post uppgick till 988
MSEK (1 069) efter att ha belastats med omstruktureringskostnader
på 160 MSEK

·Intäkt från förlikning med UST om 1 521 MSEK redovisas som
jämförelsestörande post, varav 104 MSEK redovisas under andra kvartalet

·Periodens resultat uppgick till 1 440 MSEK (850)

·Vinsten per aktie ökade till 4:39 SEK (2:52), varav SEK 2:68 härrör
från förlikningen med UST


För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Sven Hindrikes, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76

Lars Dahlgren, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41

Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary och General Counsel
Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64

Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations (IR)
Kontor 08 658 01 73, Mobil 070 938 01 73

Richard Flaherty, Vice President, Business Control & CFO, IR (USA)
Office +1 804 302 1774, Mobile +1 804 400 1774

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar