Delårsrapport januari – mars 2013

  • Nettoomsättningen för första kvartalet ökade med 2 procent till 2 982 MSEK (2 917). I lokala valutor ökade nettoomsättningen för första kvartalet med 5 procent.
  • Rörelseresultatet från produktområden1) för första kvartalet minskade med 8 procent till 832 MSEK (903). I lokala valutor minskade rörelseresultatet från produktområden1) för första kvartalet med 6 procent.
  • Rörelseresultatet2) ökade med 6 procent till 1 031 MSEK (972) för första kvartalet och inkluderar en ytterligare realisationsvinst om 159 MSEK från försäljningen av den tidigare huvudkontorsfastigheten in Stockholm.
  • Resultat per aktie (före utspädning) för det första kvartalet ökade med 14 procent till 3:72 SEK (3.27) och exklusive större engångsposter minskade resultat per aktie (före utspädning) med 11 procent till 2:92 SEK (3:27).
  1. Rörelseresultatet för Swedish Match produktområden, vilket exkluderar resultatandel i STG och större engångsposter.
  2. Rörelseresultatet för koncernen inkluderar resultatandel i STG och större engångsposter.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, måndagen den 29 april kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Joakim Tilly och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:
UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 927927
US, nummer: +1 954 334 0342, kod: 927927
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 927927

_________

För information, var vänligen kontakta:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Joakim Tilly, Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0213

Emmett Harrison, Senior Vice President Corporate Communications and Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
_________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 april 2013 kl. 08.15 (CET).
_________

Swedish Match AB (publ), Box 7179, 103 88 Stockholm
Besöksadress: Västra Trädgårdsgatan 15. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar