Delårsrapport Januari - september 1998

Delårsrapport Januari - september 1998 *Försäljningen ökade till 6 037 MSEK (5 580) *Rörelseresultatet uppgick till 1 045 MSEK (1 201) *Fortsatt kraftig uppgång av försäljning och rörelseresultat för snus *Koncernens resultat efter skatt uppgick till 578 MSEK (812) *Jämförelsestörande poster har belastat resultatet med 108 MSEK Koncernens resultaträkningar i sammandrag Första nio månaderna MSEK 1998 1997 Försäljning 6 037 5 580 Rörelseresultat 1 045 1 201 Resultat efter finansiella poster 894 1 195 Periodens resultat efter skatt 578 812 Koncernens försäljning under de första nio månaderna 1998 ökade, jämfört med mot-svarande period föregående år, med 8 procent till 6 037 MSEK (5 580). Av försälj- ningsökningen var 390 MSEK hänförlig till förvärv främst inom Match Division. Cigarette Divisions försäljning ökade med 10 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet 1998. Ökningen var till stor del en följd av ökad cigarettförsäljning i Sverige efter skattesänkningen den 1 augusti 1998. Snuff Division visar en fortsatt stark utveckling både i Sverige och USA. Rörelseresultatet sjönk till 1 045 MSEK (1 201). En jämförelsestörande kostnad om 48 MSEK ingår. Koncernens rörelseresultat under tredje kvartalet förbättrades väsentligt jämfört med de två första kvartalen under året. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19990122BIT00150/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/10/23/19990122BIT00150/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar