Delårsrapport januari – september 2015

  • Nettoomsättningen för tredje kvartalet ökade med 10 procent till 3 756 MSEK (3 416). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 4 procent, med ökningar inom samtliga produktområden.
  • Rörelseresultatet från produktområden1) för tredje kvartalet ökade med 12 procent till 979 MSEK (874). I lokala valutor ökade rörelseresultatet från produkt­områden1) med 4 procent.
  • Rörelseresultatet2) för tredje kvartalet uppgick till 1 065 MSEK (989), negativt påverkat av omstruktureringskostnader inkluderade i Swedish Match resultatandel i intressebolag.
  • Resultat per aktie (före utspädning) för tredje kvartalet uppgick till 3:84 SEK (3:50).  

1) Rörelseresultatet från Swedish Match produktområden, vilket exkluderar resultatandel i STG.
2) Rörelseresultatet för koncernen inkluderar resultatandel i STG. Resultatandel i STG inkluderar omstruktureringskostnader om 45 MSEK.

För hela rapporten: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

Swedish Match telefonkonferens
En telefonkonferens kommer att hållas idag, onsdagen den 4 november kl. 14.00. Vi kommer att redovisa och kommentera resultatet. Deltagare är Lars Dahlgren, Marlene Forsell och Emmett Harrison.

Lyssna på telefonkonferensen live: http://www.swedishmatch.com/sv/Investors/

En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar på ovanstående länk samt på telefonnummer:

UK, nummer: +44 20 7031 4064, kod: 951154
US, nummer: +1 888 365 0240, kod: 951154
Sverige, nummer: +46 8 505 203 33, kod: 951154
__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

Richard Flaherty, President US Division, US Investor Relations-kontakt
Kontor +1 804 787 5130
___________

Informationen i denna rapport är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 november 2015 kl. 08.15 (CET).
___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar