EU-anpassning av skatten på cigaretter

PRESSMEDDELANDE FRÅN SWEDISH MATCH AB 96-09-17 EU-anpassning av skatten på cigaretter Priset på Blend höjs till ca 36 kr Enligt uppgifter i media ämnar regeringen föreslå en ytterligare höjning av tobaksskatten. Detta innebär nya priser på alla tobaksprodukter vid kommande årsskifte. Konsekvenserna av skattehöjningen blir att priset höjs med ca 5 kr för ett paket Gula Blend. Det nya högsta-priset till konsument beräknas ligga på ca 36 kr. Det nya skatteuttaget innebär en väsentlig anpassning till EU:s krav på en lägsta cigarettskatt i alla medlemsländer på 57 procent av konsumentpriset. Även priserna på snus och andra tobaksprodukter höjs. Sverige är det enda land inom EU som ännu inte har genomfört regeln att tobaksskatten ska vara 57 procent av cigarettpriset. Den nya skattesatsen innebär att tobaksskatten höjs från ca 49 till ca 53 % av konsumentpriset. Senast den1 januari 1999 ska tobaksskatten vara 57 procent av cigarettpriset. Den nu beslutade höjningen underlättar därför anpassningen under de kommande två åren. Efter Sveriges inträde i EU har ett nytt tobaksskattesystem införts i Sverige. För cigaretter består EU:s skattesystem av en fast del per cigarett och en rörlig del som beräknas på det högst tillåtna priset till konsument. Varje konsumentförpackning ska märkas med detta högsta-pris som bestäms av tillverkaren eller importören. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/09/17/19990302BIT00320/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/09/17/19990302BIT00320/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar