Godkännande av escortavtalet

[REMOVED GRAPHICS] PRESSMEDDELANDE 1997-06-05 GODKÄNNANDE AV ESCORTAVTALET EU-kommissionen har genom sk Comfort Letter godkänt den överenskommelse om ändrade villkor för försäljning och distribution av rulltobaksvarumärket ESCORT för den svenska marknaden som träffats mellan SWEDISH MATCH och SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI / ORLIK TOBACCO. Överenskommelsen är träffad i enlighet med vad som tidigare överenskommits och godkänts beträffande cigarettmärket PRINCE och innebär att SWEDISH MATCH fortsätter att tillverka och distribuera ESCORT medan HOUSE OF PRINCE AB - dotterbolag till SKANDINAVISK TOBAKSKOMPAGNI - tar över marknadsföring och försäljning. Den nya ordningen träder i kraft snarast - troligen 1 juli 1997 - och gäller till utgången av år 2001. För vidare information: Bo Aulin, Direktör och Chefsjurist Tel:08-658 03 64 Mobil:070-558 03 64 Bostad: 08-768 45 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/05/19990309BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/05/19990309BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 13 305 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 31 december 2014. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar