Indiens Högsta Domstol fastställer föreläggande från SEBI

Indiens Högsta Domstol fastställer föreläggande från SEBI Högsta domstolen i Indien har fastställt Securities and Exchange Board of India (SEBI) beslut som förelagt Swedish Match att genom offentligt erbjudande förvärva 20 procent av utestående aktier i Wimco Ltd, ett indiskt tändsticksföretag noterat på börs i Indien i vilket Swedish Match idag innehar 74 procent av stamaktierna. I enlighet med utslaget ska förvärvspriset vara 35 indiska rupier per aktie plus ränta. Domstolsutslaget leder till att Swedish Match kommer att belastas med en kostnad i storleksordningen 110 - 120 MSEK som en jämförelsestörande post under tredje kvartalet. ____________ Swedish Match är ett unikt företag med sitt utbud av marknadsledande varumärken inom snus och tuggtobak, cigarrer och piptobak - tobakens nischprodukter, samt tändstickor och tändare. Koncernens verksamhet är global. Rullande tolvmånadersomsättning till och med juni 2004 uppgick till 13 133 MSEK i mer än 140 länder. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen (SWMA) och Nasdaq (SWMAY). ____________ Swedish Match AB (publ), SE-118 85 Stockholm Besöksadress: Rosenlundsgatan 36, Telefon: 08 658 02 00 Organisationsnummer: 556015-0756 www.swedishmatch.com ____________ För ytterligare information, var vänlig kontakta: Sven Hindrikes, President and Chief Executive Officer Kontor 08 658 02 82, Mobil 070 567 41 76 Lars Dahlgren, Chief Financial Officer Kontor 08 658 04 41, Mobil 070 958 04 41 Bo Aulin, Senior Vice President, Secretary and General Counsel Kontor 08 658 03 64, Mobil 070 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, Investor Relations Mobil 070 938 01 73 Rich Flaherty, CFO North America Division, US Investor Relations contact Kontor +1 804 302 1774 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/27/20040827BIT21400/wkr0010.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar