Kommentar från Swedish Match med anledning av advokat Leif Silberskys stämning

[REMOVED GRAPHICS] PRESSMEDDELANDE 1997-05-30 Kommentar från Swedish Match med anledning av advokat Leif Silberskys stämning. -Den stämning som idag inlämnas av de svenska tobaksmotståndarna är ett oblygt försök att utnyttja det svenska rättsystemet för rent politiska syften, säger direktör Bo Aulin på Swedish Match i en kommentar. -Ombudet Leif Silbersky menar att bolaget förfarit vårdslöst genom att inte informera om de risker som är förenade med rökning. I själva verket är det Silbersky som är vårdslös. Han bortser från att bolaget, vid den tidpunkt när hans klient började röka - och under merparten av den tid hon fortsatt att röka - ägdes, kontrollerades och styrdes av svenska staten. Att hävda att staten i den maktutövningen varit vårdslös på ett sätt som orsakar skadeståndsskyldighet som slutändan skulle drabba bolagets idag enskilda aktieägare är absurt. Den svenska riksdagen har bestämt reglerna för hur tobaksvaror får marknadsföras och säljas. Reglerna har tillkommit med full vetskap om de hälsorisker som är förknippade med rökning inkluderande risken för lungcancer. Enligt dessa regler är det tillåtet att marknadsföra och sälja tobaksvaror. Vuxna människor har enligt samma regler rätt att själva välja om de vill röka eller inte. Bolaget har alltid rättat sig efter de regler som samhället satt upp. Det gällde under den tid riksdag och regering ägde och kontrollerade bolaget och det gäller nu. Att ägandet i början av nittiotalet lämnades över till privata intressen förändrade ingenting. Bolaget menar att stämningen har rent politiska syften. Den saknar laglig grund. Denna inställning stöds också av rättshjälpsnämnden, som nekat Silbersky's klient rättshjälp. Motiveringen för detta var att klientens möjligheter till framgång bedömdes som mycket osannolika och att hon därför inte ansågs ha befogat intresse av att få sin sak prövad. -Advokat Silbersky borde ha förstånd att inte besvära domstolen med denna orimliga stämningsansökan. Den har ingenting med svensk rättstradition att göra, utan är inspirerad av det sämsta i det amerikanska systemet, säger Bo Aulin. För ytterligare information: Bo Aulin, Chefsjurist Tel:08-658 03 64 Mobil:070-558 03 64 Bostad: 08-768 45 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1995/05/30/19990309BIT00410/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1995/05/30/19990309BIT00410/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar