Kommentarer från Swedish Match med anledning av Högsta Domstolens beslut i Ann Gu

Kommentarer från Swedish Match med anledning av Högsta Domstolens beslut i Ann Gustafsson-målet. Det bör framhållas att Högsta Domstolen inte tagit ställning i själva sakfrågan, utan endast återförvisat målet till tingsrätten för erforderlig behandling. Käranden har fått processa ett helt år för att överhuvudtaget få till stånd en normal rättegång. Det säger egentligen allt om de legala förutsättningarna för den här processen, säger Bo Aulin, chefsjurist på Swedish Match, i en kommentar till Högsta Domstolens utslag att återförvisa målet mellan Ann Gustafsson och Swedish Match till tingsrätten för utfärdande av stämning och vidare handläggning i sedvanlig ordning. Vid den tidpunkten när Ann Gustafsson började röka - och under merparten av den tid hon fortsatt att röka - ägdes, kontrollerades och styrdes den tobaks- verksamhet, som Swedish Match idag bedriver i Sverige av svenska staten. Det är den svenska riksdagen som har bestämt reglerna för hur tobaksvaror får marknadsföras och säljas. Reglerna har tillkommit med full vetskap om de hälsorisker som är förknippade med rökning inkluderande risken för lungcancer. Enligt dessa regler är det tillåtet att marknadsföra och sälja tobaksvaror. Vuxna människor har enligt samma regler rätt att själva välja om de vill röka eller inte. Bolaget har alltid rättat sig efter de regler som samhället satt upp. Det gällde under den tid riksdag och regering ägde och kontrollerade bolaget och det gäller nu. Att ägandet i början av nittiotalet lämnades över till privata intressen förändrade ingenting. Det här målet har rent politiska syften och vilar på en utomordentligt bräcklig laglig grund. Det har ingenting med svensk rättstradition att göra säger Bo Aulin avslutningsvis. För ytterligare information: Bo Aulin, chefsjurist tel: 08 658 03 64 mobil: 070 558 03 64 bost: 08 768 45 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/05/14/19990120BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/05/14/19990120BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar