Ledande befattningshavare förvärvar köpotioner i Swedish Match

[REMOVED GRAPHICS] PRESSMEDDELANDE Stockholm den 7 april 1998 Ledande befattningshavare förvärvar köpotioner i Swedish Match. 23 ledande befattningshavare inom Swedish Matchkoncernen har förvärvat totalt 975.000 köpoptioner i Swedish Match AB. Detta motsvarar full anslutning till det optionsprogram som Swedish Match styrelse beslutat medverka till. Ytterligare 90.000 köpoptioner har förvärvats av ett dotterbolag, för att senare erbjudas nyanställda ledande befattningshavare. Swedish Match har från värdepappersinstitut förvärvat ifrågavarande köpoptioner för försäljning till ledande befattningshavare inom ramen för erbjudanden. Berörda befattnings-havare erhåller en option vederlagsfritt för varje tvåtal optioner som befattningshavare förvärvar till marknadspris. Köpoptionerna har olika löptider och lösenkurs. Lösenkursen uppgår till 33.74 kronor vid tre års löptid, 35.09 kronor vid fyra års löptid samt 36.44 kronor vid fem års löptid. Det högsta totala antal köpoptioner som enskild befattningshavare förvärvat är 105.000. Genomsnittligt pris per option uppgick till ca 2.50 kronor. Swedish Match är verksamt inom tobaks-, tändare- och tändsticksområdet och om- sätter ca 7.500 MSEK. Företaget har drygt 6.500 anställda på ett 80-tal platser i världen. Swedish Match är noterat på Stockholms Fondbörs och Nasdaq, USA. För ytterligare information kontakta: Bo Aulin, Senior Vice President Corporate Affairs Arb: 08-658 03 64 Mobil: 070-558 03 64 Bost: 08-768 45 22 Göran Ekdahl, Vice President, Corporate Communications Arb: 08-658 01 62 Mobil: 070-858 11 62 Bost: 08-768 38 22 Boel Sundvall, Vice President, Investor Relations Arb: 08-658 01 73 Mobil: 070-651 39 09 Bost: 08-25 87 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/04/07/19990309BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/04/07/19990309BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar