Prishöjningar på tobaksvaror

PRISHÖJNINGAR PÅ TOBAKSVAROR Riksdagen beslöt den 11 juni, som väntat, att höja tobaksskatten med 29 % per den 1 augusti i år. Som en följd av denna skattehöjning höjs konsumentpriserna på tobaksvaror - av administrativa skäl några dagar tidigare - den 29 juli 1997. Konsumentpriser för det marknadsledande cigarettmärket Blend höjs från 36.50 kronor till 44.50 kronor. Priset för ett paket John Silver höjs från 37 kronor till 45 kronor. För lågprismärket Right höjs priset från 35 kronor till 43 kronor. Efter Sveriges inträde i EU har ett nytt tobaksskattesystem införts i Sverige. För cigaretter består EU's skattesystem av en fast del per cigaretter och en rörlig del som beräknas på det högsta tillåtna priset till konsument. Varje konsumentförpackning skall märkas med detta högsta pris som bestäms av tillverkaren eller importören. Enligt EU's tobaksskattedirektiv skall tobaksskatter uppgå till minst 57 % av konsument-priset. Den skattehöjning som nu genomförs innebär att tobaksskatten höjs från ca 53 % till ca 56 % av konsumentpriset. Sverige har anstånd med att uppnå 57 % tobaksskatt till utgången av år 1998. Högstprissystemet gäller bara för cigaretter. För andra tobaksvaror bestämmer handeln slutpriset till konsument. Följande nya priser är därför ungefärliga. Nuvarande pris Nytt pris Generalsnus /dosa 18.00 21.50 General portionssnus / dosa17.00 21.00 John Silver rulltobak / pkt49.00 59.00 Hamiltons Blandning piptobak / pkt 57.00 69.00 Bellman cigarrer / pkt 29.00 31.50 Accent No 1, filter cigariller / pkt28.00 33.00 Vem får vad av priset? Exempel Blend Cigaretter Nuvarande pris Nytt pris Tillverkaren 4.76 5.28 Handeln 5.25 5.40 Skatt inkl. moms 26.49 33.82 Konsumentpris 36.50 44.50 Exempel Generalsnus Tillverkaren 4.98 5.53 Handeln 4.62 5.52 Skatt inkl. moms 8.40 10.45 Konsumentpris 18.00 21.50 För ytterligare information: Bo Aulin, Direktör Tel: 08-658 03 64 Mobil: 070-558 03 64 Bostad: 08-768 45 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/13/19990309BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/13/19990309BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar