Swedish Match - Först till Freemantle

Swedish Match - Först till Freemantle Intern satsning motivet för deltagandet I andra etappen av Whitbread Round the World Race segrade den båt som sponsras av Swedish Match. För företaget Swedish Match är Whitbreadsatsningen en del av ett program för intern utveckling och utbildning. Vid varje hamningång sprids information till alla anställda om regionen och företagets verksamhet där. Med konkreta projekt på alla nivåer i företaget skapas och förankras de värderingar som i framtiden ska komma att känneteckna företagets verksamhet.För ett år sedan skapades det nya företaget, i och med att verksamhetens olika delar lades samman i en gemensam struktur under namnet Swedish Match. Det interna utvecklingsprogrammet syftar till att skapa en ny gemensam företagskultur. Ledord för arbetet är: kommunikation, samverkan, förtroende, nyskapande,erkänsla och tillväxt. -Vi behöver öka förståelsen mellan olika verksamheter, säger Göran Ekdahl, informationschef på Swedish Match. -Tillväxt för Swedish Match handlar inte bara om pengar utan också om personlig utvecklingför alla som bidrar till företagets resultat. Det globala programmet ger koncernens anställda en möjlighet att lära känna och förstå såvär sin egen verksamhet som koncernens övriga verksamhetsområden. Swedish Match är ett globalt företag verksamt inom områdena tobak, tändstickor och engångs- tändare. Koncernen har ca 6 500 anställda på 24 fabriker, 43 försäljningskontor och 4 administrativa kontor. Omsättningen var 1996 ca 7,4 miljarder. För ytterligare upplysningar kontakta: Göran Ekdahl, informatinschef, Swedish Match Telefon: 08-658 02 00 Mobil: 070-858 11 62 (På plats i Freemantle finns Bo Aulin, Senior Vice President Corporate Affairs. Han svarar gärna på frågor kring Swedish Match och det interna programmet.) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/11/23/19990304BIT00430/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/11/23/19990304BIT00430/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar