Swedish Match åter i Indien

Swedish Match åter i Indien Swedish Match har till en kostnad om ca 7 MUSD förvärvat en majoritetspost i två invest-mentföretag i Singapore av indiska Jatia Group som kvarstår med minoritetsandelen. De två investmentföretagen är största aktieägare i det indiska tändsticksföretaget Wimco Limited med 38,6 % av aktierna. Genom förvärvet får Swedish Match tillsammans med Jatia Group kontrollen i Wimco. Swedish Match och Jatia Group kommer dessutom att, i enlighet med indisk lag, gemensamt lämna ett offentligt erbjudande på upp till 20 % av aktierna i Wimco, till ett pris om 35 rupier per aktie, motsvarande ett totalt budvärde om drygt 5 MUSD. Ett tillkännagivande av det officiella erbjudandet har publicerats per dagens datum. Enligt Wimcos senaste årsredovisning (per den 31 mars 1997) uppgick omsättningen till 2 079 miljoner rupier (ca SEK 450 miljoner) och nettoresultatet efter skatt till 93 miljoner rupier (ca SEK 20 miljoner). Det primära syftet med samarbetet är att öppna den indiska marknaden för Swedish Match produkter i samverkan med partners med god lokal kunskap och erfarenhet och är ytterligare ett steg i företagets strävan att etablera sig på de största av de snabbt växande marknaderna i utvecklingsländerna. Wimco har en speciell historisk anknytning till Swedish Match eftersom företaget grundades av Swedish Match 1923. Swedish Match hade kontrollen i Wimco fram till 1991. Wimco är ett publikt bolag som är noterat på Bombay-börsen samt på andra indiska börser. Wimco, som har en produktionskapacitet på ca 5 miljarder tändsticksaskar, är den största enskilda tändstickstillverkaren i världen. Wimco har också ett av det mest välutvecklade distributionsnäten för konsumentprodukter i Indien. Swedish Match är verksamt inom tändsticks-, tändare- och tobaksområdet och omsätter ca 7 500 miljoner kronor. Tändsticksverksamheten omsätter drygt 1 200 miljoner kronor. Swedish Match är noterat på Stockholms Fondbörs samt på Nasdaq i New York. För ytterligare information, kontakta: Bo Aulin, Senior Vice President, Arb: 08-658 03 64 Corporate Affairs Mobil: 070-558 03 64 Bostad: 08-768 45 22 Göran Ekdahl, Vice President, Arb: 08-658 01 62 Corporate Communications Mobil: 070-858 11 62 Bostad: 08-768 38 22 Boel Sundvall, Vice President, Arb: 08-658 01 73 Investor Relations Mobil: 070-651 39 09 Bostad: 08-25 87 12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990304BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/17/19990304BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar