Swedish Match börjar rapportera sin ägarandel i Scandinavian Tobacco Group baserat på ett kvartals fördröjning

Swedish Match förväntar sig att Swedish Matchs och Scandinavian Tobacco Groups (STG) finansiella kalendrar kommer att avvika från varandra. Swedish Match förväntar sig också att publicera sin bokslutsrapport för 2015 innan STG publicerar sin bokslutsrapport. Även framtida rapporteringsdatum kan komma att avvika.

Enligt International Financial Reporting Standards (IFRS) ska en ägande enhet, när skillnader i rapporteringsdatum föreligger, basera sin rapportering på intresseföretagets senast publicerade finansiella rapportering. Därför kommer Swedish Match att från och med rapporteringsperioden som slutar den 31 december 2015 att börja rapportera sin resultatandel samt kapitalandel i STG med ett kvartals fördröjning.

Till följd av övergången till ett kvartals fördröjning i rapporteringen kommer Swedish Match inte att inkludera något resultat från ägarandelen i STG för det fjärde kvartalet 2015. Istället kommer Swedish Match att inkludera sin resultatandel i STG för det fjärde kvartalet 2015 i Swedish Matchs finansiella rapportering för det första kvartalet 2016.

__________

Kontakter:

Lars Dahlgren, President och Chief Executive Officer
Kontor 08 658 0441

Marlene Forsell, Senior Vice President och Chief Financial Officer
Kontor 08 658 0489

Emmett Harrison, Senior Vice President Investor Relations and Corporate Sustainability
Kontor 08 658 0173

___________

Informationen är sådan som Swedish Match AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 januari 2016 kl. 10.30 (CET).

___________

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktområdena Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak) samt Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter). Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Koncernens globala nettoomsättning var 14 303 MSEK under tolvmånadersperioden som slutade den 30 september 2015. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA).

Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.
___________

Swedish Match AB (publ), 118 85 Stockholm
Besöksadress: Sveavägen 44, 8 tr. Telefon: 08 658 0200
Organisationsnummer: 556015-0756
www.swedishmatch.com

Taggar:

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken. Swedish Match produktområden är Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak), Tändprodukter (tändstickor, tändare och kompletterande produkter) samt Övrig verksamhet. Tillverkning sker i sex länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar