Swedish Match förvärvar majoritetspost i General Cigar

Swedish Match förvärvar majoritetspost i General Cigar * Swedish Match förvärvar 64 procent av aktierna i General Cigar * Edgar Cullman Sr. och Edgar Cullman Jr. kommer att kvarstå i ledningen för bolaget och familjen behåller en ägarandel på 36 procent * Genom samarbetet med General Cigar förstärker Swedish Match sin ställning som ledande global cigarrtillverkare General Cigar Holdings, Inc. (NYSE: MPP) och Swedish Match AB (Stockholms Fondbörs: SWMA, NASDAQ: SWMAY) har i dag tillkännagivit att parterna träffat en uppgörelse genom vilken Swedish Match kommer att förvärva 64 procent av General Cigar. Återstående 36 procent kommer att ägas av familjen Cullman, som i dag kontrollerar bolaget. Edgar Cullman, Sr., styrelseordförande, och Edgar Cullman Jr., koncernchef, kommer båda att kvarstå på sina poster. General Cigar tillverkar den mest sålda premiumcigarren i USA, Macanudo, och flera andra premiumcigarrer, däribland Partagas, Punsch, Hoyo de Monterrey och Cohiba. Bolaget, med anor från 1906, har letts av familjen Cullman sedan 1961, och är en av världens ledande tillverkare i premiumsegmentet. General Cigar redovisade en omsättning på 108 MUSD, under niomånadersperioden till och med den 28 augusti 1999. Swedish Match kommer att investera cirka 170 MUSD, dels för att förvärva en del av aktierna som innehas av familjen och, dels för att bidra till finansieringen av förvärv av aktier som ägs av intressenter utanför familjen. General Cigar kommer att tillhandahålla resterande finansiering. Efter transaktionen kommer General Cigar inte längre att vara börsnoterat. Transaktionen måste godkännas av aktieägarna i General Cigar, och därtill av en majoritet av aktieägarna utanför familjen. Bolagsstämma för detta beslut kommer att hållas under våren. Familjen Cullman kommer att rösta för ett godkännande av förslaget med hela sitt innehav. Förslaget rekommenderas dessutom enhälligt av den oberoende kommitté som bolagsstyrelsen tillsatt. General Cigars huvudkontor är beläget i New York och bolagets tillverkningsanläggningar finns i Santigo (Dominikanska Republiken), Kingston (Jamaica), San Pedro Sula och Danli (Honduras) samt Tampa (Florida). General Cigar är en av de främsta producenterna av högkvalitativa täckblad för cigarrer (Connecticut shade wrapper) i världen. "Efter att vi sålde vår massmarknadsverksamhet till Swedish Match har vi utvecklat ett nära samarbete med dem. Cigarrmarknaden blir alltmer global, och genom att Swedish Match visat intresse för vår premiumverksamhet har denna affär kommit tillstånd. Affären innebär ett väsentligt högre aktieägarvärde. Även vår familj kommer att sälja ut cirka en tredjedel av sitt innehav i bolaget, till Swedish Match," säger Edgar M. Cullman Jr. Lennart Sundén, verkställande direktör och koncernchef i Swedish Match säger: "General Cigar och familjen Cullman representerar en kompetens när det gäller cigarrverksamhet i absolut världsklass. Genom samarbetet får vi möjlighet att gemensamt utveckla och utvidga den globala marknadspositionen för några av världens främsta cigarrmärken. Genom vår starka ställning på världsmarknaden och genom General Cigars mycket starka ställning på den amerikanska marknaden, får båda parter intressanta tillväxtmöjligheter. Det här är ett viktigt steg i konsolideringen av den globala cigarrindustrin". Affären är föremål för ett antal vilkor, däribland föreskrivet godkännande från aktieägarna, medgivande från myndigheter och andra sedvanliga villkor. Merrill Lynch har varit rådgivare till Swedish Match i affären. ***** General Cigar, med anor från 1906, är ledande tillverkare av premiumcigarrer med märken som Macanudo, Partagas, Punch och Hoyo de Monterrey. General Cigar är en av de främsta producenterna av högkvalitativa täckblad för cigarrer (Connecticut shade wrapper). Företaget äger och driver även cigarrklubbarna Club Macanudo i New York och Chicago. Swedish Match är en internationell koncern med säte i Stockholm. Företaget tillverkar ett brett utbud av OTP (Other Tobacco Products: rökfri tobak, cigarrer och piptobak), tändstickor och engångständare. Produkterna säljs i 140 länder. Bolagets rullande tolvmånadersomsättning till och med september 1999 uppgår till ca 9.000 MSEK. Swedish Match-aktien är noterad på Stockholms Fondbörs (SWMA) och på Nasdaq (SWMAY). ***** For further information, please contact: Lennart Sundén, President and Chief Executive office +46 8 658 01 75 Officer Massimo Rossi, Executive Vice President and office +46 8 658 11 78 Deputy Chief Executive Officer Sven Hindrikes, Executive Vice President and office +46 8 658 02 82 Chief Financial Officer mobile +46 70 567 41 76 Bo Aulin, Senior Vice President, Corporate office +46 8 658 03 64 Affairs, Secretary and General Counsel mobile +46 70 558 03 64 Emmett Harrison, Vice President, Investor office +46 8 658 01 73 Relations mobile +46 70 938 01 73 ***** ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/20/20000120BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar