Swedish Match har utnämnt Henrik Brehmer till ny informationsdirektör

Henrik Brehmer har utnämnts till ny informationsdirektör i Swedish Match AB. Henrik efterträder Bo Aulin som kommer att fortsätta sitt arbete som Senior Executive Advisor.

Henrik Brehmer kommer närmast från Securitas AB i London där han varit Senior Vice President, Investor Relations and Group External Communications sedan 2001. Dessförinnan innehade han olika chefsbefattningar inom Ericson-koncernen i Sverige och England.

Henrik Brehmer tillträdde sin nya befattning den 1 augusti 2007.

Swedish Match koncernledning kommer som en följd av denna nyrekrytering att, förutom koncernchefen Sven Hindrikes, bestå av Mats Adamson, personaldirektör, Lars-Olof Löfman, divisionschef North Europe Division, Bo Aulin, Senior Executive Advisor, Henrik Brehmer, informationsdirektör, Lars Dahlgren, finansdirektör, Lennart Freeman, divisionschef North America Division, Fredrik Peyron, chefsjurist, och Jarl Uggla divisionschef International Division.

Om oss

Swedish Match utvecklar, tillverkar och säljer kvalitetsprodukter under marknadsledande varumärken inom produktsegmenten Snus och moist snuff, Övriga tobaksprodukter samt Tändprodukter. Tillverkning sker i sju länder och försäljningen är störst i Skandinavien och i USA. Swedish Match aktie är noterad på Nasdaq Stockholm (SWMA). Swedish Match vision är en värld utan cigaretter. Några välkända varumärken: General, Longhorn, White Owl, Red Man, Fiat Lux och Cricket.

Prenumerera

Dokument & länkar